FGU NORD – Forberedende Grunduddannelse i Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner – FGU NORD har skoler i Gladsaxe og Ballerup

VIL DU STARTE PÅ FGU NORD?

Vil du gerne vide mere om FGU NORD?

Er du nysgerrig på hvilke fag og værksteder FGU NORD udbyder?

Klik her og læs mere om OPTAGELSE og RUNDVISNING

 

STILLING SOM UNDERVISER

FGU NORD søger lærer til PGU værkstedet Sundhed & Pædagogik i Gladsaxe.

Bemærk: På grund af sygdom er ansættelsesprocessen skubbet og ansøgningsfristen er forlænget til 10/3

Læs mere om Sundhed & Pædagogik her

Læs stillingsbeskrivelse her (PDF)

BREV FRA BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTEREN OG SOCIAL- OG ÆLDREMINISTEREN TIL ELEVER FGU

3. marts 2021: Brev fra børne- og undervisningsministeren og social- og ældreministeren til elever på FGU.

Læs brevet her

NEDLUKNING TIL OG MED 15. 3. ’21

Opdateret den 25.2.2021

Sidste nyt – FGU Nord forsat er nedlukket til og med den 15. marts 2021. Hvis smittesituationen muliggør det, forventes en yderlig  genåbning derefter, men om vi er med i det er fortsat uvist.

Derfor fortsætter nødundervisningen – har du nogen spørgsmål kan du kontakte din lærer eller vejleder.

VI INDSKRIVER STADIG ELEVER

Vi indskriver dog forsat nye elever ind, som vi vil sørge for at der bliver taget rigtig godt imod, trods Corona restriktionerne.

Kontakt skolens vejledere for indmelding.

Vi opfordrer alle vores elever til at få taget en Corona-test op i mod opstart den 15. marts 2021 – og det forventes at blive et krav at elever og lærere skal testes flere gange om ugen når vi genåbner.

Pas på jer


SE VIDEOER OM VORES VÆRKSTEDER

SoMe værkstedet har, under Corona-pandemien, lavet en masse små videoer der præsenterer FGU NORDs mange forskellige væksteder og tilbud – du kan se dem alle her

FGU NORD PRÆSENTATIONSVIDEO

Afspil video

MUNDBIND/VISIR PÅ FGU NORD

Pr. 29/10-20 gælder følgende regler omkring mundbind/visir:

  • Alle skal bære mundbund/visir når man bevæger sig rundt – dvs. både elever og personale, og det gælder både indendørs og udendørs.
  • Når man er i undervisningslokalet, behøver man ikke have mundbind/visir på.
  • Det samme gælder hvis man opholder sig i klassens eget område, hvor der ikke er andre (husk god afstand og max 10 elever ad gangen).

PAS GODT PÅ HINANDEN I DENNE TID!

GENEREL INFO OM GENÅBNINGEN

FGU Nord er genåbnet som en del af fase 2 i genåbningen af Danmark fra fra på mandag den 18/5-20.

Alle elever er instrueret i håndvask, afspritning og generel hygiejne.

Vi har forskudte moduler formiddag og eftermiddag for alle spor.

Dette for at fordele fremmøde – og afgangstider af elever, samt forskudte pauser.

Vi følger retningslinjerne fra BUVM og Sundhedsstyrelsen og har indrettet begge skoler i zoner, samt sørget for diverse procedure for afstand på 1 meter, toiletforhold, håndvask, rengøring, afspritning, inddeling af skolerne i zoner med separate indgange, toiletforhold mv.

Der er pt. ansat ekstra hjælp til rengøring på begge matrikler og eleverne skal af pædagogiske årsager også deltage i rengøringen for at understrege alvoren af smittefaren.

Begge kantiner er lukkede for andre elever, end dem der går på Gastronomi.

Udfordringen med morgenmad, løser vi med måltidskasser/poser– og der er etableret mulighed for bestilling af frokost. Udlevering foregår bestemte steder, i skemalagte tidsrum.

Hele personalet har følger jævnligt op på sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Vejledningen er åben, og vi vil modtage kommende elever enkeltvis, i det omfang vores hygiejne retningslinjer kan overholdes. Vores vejledere kan kontaktes direkte om sådanne aftaler. Der gennemføres ikke fysiske åbnet hus arrangementer og rundvisninger. Men vi gennemfører informationsmøder med virtuel rundvisning.


Vejlederne på begge adresser vil fortsætte samarbejdet med vejlederne i KUI, om de elever vi er bekymrede for og brug for ekstra støtte til at genoptage deres skolegang.

Hvis vi regner gennemsnittet ud pr. skole med planlagte aktiviteter uden for skolen og fortsat delvis onlineundervisning, så er vi under 150 til stede dagligt, der er fordelt på 2 mødetider, dvs. max 76 tilstede samtidig, som er fordelt på mindst 6 forskellige zoner.

Disse tal er ved en fremmødeprocent på 100% 

Tallene er heller ikke fraregnet dem der bliver hjemme på grund af øget risiko eller angst for at møde.

KLIK OG LÆS HELE "GENEREL INFO OM GENÅBNINGEN"

Hvis man som elev på FGU Nord vælger at tage til et af de lande, hvor rejser frarådes, skal man efter hjemrejse i 14. dages karantæne. Dette skal foregå indenfor de 3 uger skolen er lukket. Hvis dette ikke overholdes, afvises man på skolen, sendes hjem på karantæne og registreres som ulovligt fraværende.

Der udbetales ingen skoleydelse i karantænetiden.

PT. er der åbent for rejse til Tyskland, Island og Norge.
(bemærk: Denne liste vil til enhver tid følge udenrigsministeriets liste – også selvom den ikke skulle være helt opdateret her på hjemmesiden)

 
Får jeg skoleydelse mens FGU NORD er lukket pga. Corona-virus?

Svar: Ja alle FGU-elever får deres skoleydelse i denne periode.

Hvornår forventes FGU NORD at starter op efter denne krisesituation?

Svar: Vi forventer tidligst at starte op igen mandag den 18.5. – men dette kan ændre sig, og derfor er det vigtigt at du holder øje på hjemmesiden eller kontakter din lærer.

Gennemfører FGU Nord nødundervisning?

Ja, i overensstemmelse med reglerne gennemfører FGU Nord nødundervisning for enkelte udvalgte elever. Institutionslederen kan træffe beslutning om at gennemføre nødundervisning for enkelte unge med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Beslutningen træffes efter aftale mellem ledelse, vejleder og undervisere.

FGU Nord har udarbejdet retningslinjer for nødundervisning:
Se retningslinjerne her

Se evt video fra Statsminister Mette Frederiksen her på Politiken

Når der har været mistanke om Corona-smitte på FGU NORD og dette har medført Virtuel Nødundervisning skal dette indberettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og samtidig offentliggøres på skolen hjemmeside.

08.12.2020

Virtuel nødundervisning fra 7.12 2020 – 11.12.11.2020

Link til indberetning

04.12.2020

Virtuel nødundervisning fra 3.12 2020 – 9.12.11.2020

Link til indberetning

Virtuel nødundervisning fra 3.12 2020 – 9.12.11.2020

Link til indberetning

1.12.2020

Virtuel nødundervisning fra 1.12 2020 – 7.12.2020

Link til indberetning

25.11.2020

Virtuel nødundervisning fra  25.11 2020  – 27.11.2020

Link til indberetning

5.11.2020

Virtuel nødundervisning fra 04-11-20 til 10-11-20

Link til indberetning

5.11.2020

02-11-20 til 05-11-20

Link til indberetning

4.11.2020

Virtuel nødundervisning fra 2.11. 20 til 6.11.20

Link til indberetning

2.11.2020

Virtuel nødundervisning fra 30.10.20 til  3.11.20

Link til indberetning

28.10.2020

Virtuel nødundervisning fra 22-10-20 til 27-10-20

Link til indberetning

22.10.2020

Virtuel nødundervisning fra 21.10. 20 til 23.10. 20

Link til indberetning

30.9.2020

Virtuel nødundervisning fra 28.9. 20 til 30.9. 20

Link til indberetning

9.9.2020

Virtuel nødundervisning fra 9.8.20 til 11.9.20
Link til indberetning

5.9. 2020
Virtuel nødundervisning fra 31.8.20 til 4.9.20
Link til indberetning

Disse dokumenter er desuden sendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

HUSK MUNDBIND – PLAKATER KAN DOWNLOADES GRATIS HER

Eleverne på Grafisk Design & Webdesign på FGU NORD i Gladsaxe har designet en række alternative “Husk mundbind”-plakater.

Se plakaterne og download dem her

VELKOMMEN TIL FGU NORD

FGU Nord er én ud af 27 statsfinansierede selvejende institutioner i Danmark, der per 1. august 2019 erstattede en række forberedende tilbud til unge under 25 år, der hverken er i job eller uddannelse.

FGU Nord dækker kommunerne Gladsaxe, Ballerup Herlev, Lyngby-Taarbæk og Gentofte. og driver to skoler i Gladsaxe og Ballerup. Vores kompetencegivende uddannelse bygger på praksis, produktion og praktik og består af tre spor;

Vi udbyder ud over AGU fagene også en lang række PGU-tilbud under de faglige temaer fordelt på begge matrikler. Alle aktiviteter på FGU Nord bygger på de didaktiske principper for FGU.

FGU Nord er en institution, hvor fokus er på de unges udvikling gennem relationer og fællesskab, skabt i det ungemiljø de færdes i på skolerne. Derfor vægtes fælles aktiviteter omkring dannelse, motion, sundhed og kultur meget højt.

Af aktiviteter kan nævnes Fredagscafe, fredagsaktiviteter, såsom motion, lektiecafe og andre fællesaktiviteter, fredagsmorgenskolemøde med morgensang med efterfølgende fælles rengøring af fællesarealerne, relevante foredrag og oplæg, skolefester, samt aktiviteter på tværs af skolerne fx Good Sound festivalen, som er en musikfestival for hele landets PGU-værksteder.

Skolernes elevråd har stor indflydelse på aktiviteter.

FGU Nord har fokus på at de unge finder deres vej frem i erhvervslivet, ved at blive tændt på et fag. Dette gør vi gennem obligatoriske praktikuger to gange om året, en årlig erhvervsuge med virksomhedsbesøg og en årlig studieaften med erhvervsspeeddating med stor deltagelse fra det virkelige erhvervsliv. Dette gælder for elever på alle tre spor. Derud over har vi løbende kontakt til det omliggende erhvervsliv og autentiske produktioner med eksterne kunder på vores PGU-tilbud.

Kombinationsforløb med ungdomsuddannelser er ligeledes en del af udbuddet.

FGU Nord rummer ca. 500 årselever og 95 medarbejdere fordelt på de to skoler.

Læs FGU NORDs brochure her

FGU Nord brochure (pdf)

VELKOMMEN TIL FGU NORD

FGU Nord er én ud af 27 statsfinansierede selvejende institutioner i Danmark, der per 1. august 2019 erstattede en række forberedende tilbud til unge under 25 år, der hverken er i job eller uddannelse.

FGU Nord dækker kommunerne Gladsaxe, Ballerup Herlev, Lyngby-Taarbæk og Gentofte. og driver to skoler i Gladsaxe og Ballerup. Vores kompetencegivende uddannelse bygger på praksis, produktion og praktik og består af tre spor;

Vi udbyder ud over AGU fagene også en lang række PGU-tilbud under de faglige temaer fordelt på begge matrikler. Alle aktiviteter på FGU Nord bygger på de didaktiske principper for FGU.

FGU Nord er en institution, hvor fokus er på de unges udvikling gennem relationer og fællesskab, skabt i det ungemiljø de færdes i på skolerne. Derfor vægtes fælles aktiviteter omkring dannelse, motion, sundhed og kultur meget højt.

Af aktiviteter kan nævnes Fredagscafe, fredagsaktiviteter, såsom motion, lektiecafe og andre fællesaktiviteter, fredagsmorgenskolemøde med morgensang med efterfølgende fælles rengøring af fællesarealerne, relevante foredrag og oplæg, skolefester, samt aktiviteter på tværs af skolerne fx Good Sound festivalen, som er en musikfestival for hele landets PGU-værksteder.

Skolernes elevråd har stor indflydelse på aktiviteter.

FGU Nord har fokus på at de unge finder deres vej frem i erhvervslivet, ved at blive tændt på et fag. Dette gør vi gennem obligatoriske praktikuger to gange om året, en årlig erhvervsuge med virksomhedsbesøg og en årlig studieaften med erhvervsspeeddating med stor deltagelse fra det virkelige erhvervsliv. Dette gælder for elever på alle tre spor. Derud over har vi løbende kontakt til det omliggende erhvervsliv og autentiske produktioner med eksterne kunder på vores PGU-tilbud.

Kombinationsforløb med ungdomsuddannelser er ligeledes en del af udbuddet.

FGU Nord rummer ca. 500 årselever og 95 medarbejdere fordelt på de to skoler.

Eleverne fra PGU værkstedet Bygningsmaler har gjort et kæmpe stort arbejde med at male overalt på den nye skole i Gladsaxe.

INTRO TIL FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

Kontakt
FGU NORD Gladsaxe

Gladsaxevej 315,
2860 Søborg

Telefon: 25 10 73 00
E-mail: info@fgunord.dk
Web:   www.fgunord.dk

Kontakt
FGU NORD Ballerup

Lautrupvej 6A,
2750 Ballerup

Telefon: 25 10 73 00
E-mail: info@fgunord.dk
Web:   www.fgunord.dk

FAKTURERING TIL FGU NORD
Alle fakturaer til FGU Nord skal sendes elektronisk (se evt. virk.dk).

Faktureringsadresse: Gladsaxevej 315, 2860 Søborg
EAN Nr
. 5798 000 561 908
CVR Nr. 39816423

Vores hjemmeside er under opbygning