VELKOMMEN TIL FGU NORD

FGU Nord – FGU-institutionen i Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

FGU NORD – FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE I GLADSAXE OG BALLERUP

FGU er en ny uddannelse, som forventes oprettet med start august 2019.

FGU vil blive målrettet unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen forventes at få 3 spor:

 • agu – almen grunduddannelse
 • pgu – produktionsgrunduddannelse
 • egu – erhvervsgrunduddannelse

Med FGU sammenlægges en række eksisterende tilbud for unge under 25 år. Det gælder produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

De første elever, fra Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner, forventes at starte i de nye FGU Nord-skoler i Gladsaxe eller Ballerup i august 2019.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside:
Reform af det forberedende område

Læs om FGU her:

FGU-SKOLER I GLADSAXE OG BALLERUP

Bestyrelsesmedlemmerne i bestyrelsen for FGU Nord – FGU-institutionen i Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner:

 • Kristine Henriksen, Gladsaxe Kommune 
 • Jesper Würtzen, Ballerup Kommune
 • Gert Biilmann, Herlev Kommune
 • Karsten Lomholt, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Søren B. Heisel, Gentofte Kommune
 • Jesper Holm, 3F  (arbejdstagersiden)
 • Jesper Tranberg-Hansen, LO (arbejdstagersiden)
 • Søren Slotsaa, DI  (arbejdsgiversiden)
 • Jørgen Spange, Tømrer- og snedkerfirmaet Jørgen Spange A/S, (arbejdsgiversiden)
 • René van Laer, Knord, (medlem udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser)
 • Maria Bundgaard Bjørn, VUC Lyngby,
  (medarbejderrepræsentant med stemmeret)
 • Tina Danum, Ballerup Herlev Produktionshøjskole
  (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)

REKTOR FOR FGU NORD

Tina Jensen er rektor for FGUNord, og har kontor i FGU-sekretariatet på Gladsaxe Rådhus.

E-mail: tina@fgunord.dk – Mobil 28 78 08 70

Tina tiltrådte som rektor 15. 1. 2019 og har tidligere været forstander på Ballerup Herlev Produktionshøjskole.

Se stillingsopslag her (ansøgningsfrist 3. december 2018)

DETTE ER ET MIDLERTIDIGT WEBSITE
lavet af Medieskolen Lyngby