fgu_nord_logo_rentegnet_500px

VELKOMMEN TIL FGU NORD

FGU Nord – FGU-institutionen i Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

 

FGU NORD – FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE I GLADSAXE OG BALLERUP

FGU er en ny uddannelse, som forventes oprettet med start august 2019.

FGU vil blive målrettet unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen forventes at få 3 spor:

 • agu – almen grunduddannelse
 • pgu – produktionsgrunduddannelse
 • egu – erhvervsgrunduddannelse

Med FGU sammenlægges en række eksisterende tilbud for unge under 25 år. Det gælder produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

De første elever, fra Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner, forventes at starte i de nye FGU Nord-skoler i Gladsaxe eller Ballerup i august 2019.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside:
Reform af det forberedende område

 

ORIENTERING OM FGU NORD I MAJ-JUNI 2019

FGU – Rundvisninger på Medieskolen                                      
 • 9.5. kl. 9.15 for interesserede FGU-elever.
 • 29.5. kl. 9.15 for interesserede FGU-elever.
 • 13.6. kl. 9.15 for interesserede FGU-elever

Tilmelding på telefon 45 97 09 00 eller mail                            

FGU – Rundvisninger på Ballerup Herlev PHS
 • 21.5. kl. 10 for interesserede FGU-elever
 • 23.5. kl. 16-19 Særligt åbent hus for FGU
 • 28.5. kl. 10 for interesserede FGU-elever
 • 4.6. kl. 10 for interesserede FGU-elever
 • 6.6. kl. 9.00 informationsmøde om FGU
 • 13.6. kl. 9.00 informationsmøde om FGU
 • 20.6. kl. 9.00 informationsmøde om FGU

LEDIGE STILLINGER I FGU NORD

Herunder kan du læse mere om de ledige stillinger på FGU Nord:
 
 

Malerlinjen fra BHP er i fuld gang med at istandsætte de bygninger i Gladsaxe, som fra 1.8. skal rumme den ene af de to FGU Nord skoler

INTRO TIL FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

FGU-SKOLER I GLADSAXE OG BALLERUP

Bestyrelsesmedlemmerne i bestyrelsen for FGU Nord – FGU-institutionen i Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner:

 • Kristine Henriksen, Gladsaxe Kommune 
 • Jesper Würtzen, Ballerup Kommune
 • Gert Biilmann, Herlev Kommune
 • Karsten Lomholt, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Søren B. Heisel, Gentofte Kommune
 • Jesper Holm, 3F  (arbejdstagersiden)
 • Jesper Tranberg-Hansen, LO (arbejdstagersiden)
 • Søren Slotsaa, DI  (arbejdsgiversiden)
 • Jørgen Spange, Tømrer- og snedkerfirmaet Jørgen Spange A/S, (arbejdsgiversiden)
 • René van Laer, Knord, (medlem udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser)
 • Maria Bundgaard Bjørn, VUC Lyngby,
  (medarbejderrepræsentant med stemmeret)
 • Tina Danum, Ballerup Herlev Produktionshøjskole
  (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)

REKTOR FOR FGU NORD

Tina Jensen er rektor for FGUNord, og har kontor i FGU-sekretariatet på Gladsaxe Rådhus.

E-mail: tina@fgunord.dk – Mobil 28 78 08 70

Tina tiltrådte som rektor 15. 1. 2019 og har tidligere været forstander på Ballerup Herlev Produktionshøjskole.

Se stillingsopslag her (ansøgningsfrist 3. december 2018)

DETTE ER ET MIDLERTIDIGT WEBSITE
lavet af Medieskolen Lyngby