Velkommen til FGU Nord

FGU Nord er nu klar med den nye forberedende grunduddannelse – FGU, som dækker kommunerne Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte  – på vores to adresser i Gladsaxe og Ballerup.

VIL DU GERNE OPTAGES PÅ FGU NORD?

Hvis du gerne vil optages på FGU NORD skal du kontakte vores vejledning.
Læs mere om optagelse og rundvisning her

Kontakt
FGU NORD Gladsaxe

Gladsaxevej 315,
2860 Søborg

Telefon: 25 10 73 00
E-mail: info@fgunord.dk
Web:   www.fgunord.dk

Kontakt
FGU NORD Ballerup

Lautrupvej 6A,
2750 Ballerup

Telefon: 25 10 73 00
E-mail: info@fgunord.dk
Web:   www.fgunord.dk

FGU NORD SØGER LÆRERE

Vi mangler lærere til de forskellige almene fag fx DSA, dansk, engelsk, naturfag, matematik, samfundsfag og PASE.

Tiltrædelse hurtigst muligt

Læs mere her (PDF)

Læs FGU NORDs brochure her

FGU Nord brochure (pdf)

FGU NORD I MEDIERNE

TV2 Lorry var til stede ved FGU NORDs åbning


Herover kan du se TV2 Lorrys dækning af den officielle åbning af FGU Nord.

FGU

Den officielle åbning set af SoMe værkstedet.

SoMe-værkstedets film om den officielle åbning af FGU Nord.

Malerlinjen fra BHP er i fuld gang med at istandsætte de bygninger i Gladsaxe, som fra 1.8. skal rumme den ene af de to FGU NORD skoler

FGU NORD – FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE I GLADSAXE OG BALLERUP

FGU er en ny uddannelse der startede op august 2019.

FGU er målrettet unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen er opdelt i 3 spor:

Med FGU sammenlægges en række eksisterende tilbud for unge under 25 år. Det gælder produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

De første elever, fra Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner, starter i de nye FGU Nord-skoler i Gladsaxe og Ballerup i 1.8. 2019.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside:
Reform af det forberedende område

INTRO TIL FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

FGU-SKOLER I GLADSAXE OG BALLERUP

Bestyrelsesmedlemmerne i bestyrelsen for FGU NORD – FGU-institutionen i Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner:

 • Kristine Henriksen, Gladsaxe Kommune 
 • Jesper Würtzen, Ballerup Kommune
 • Gert Biilmann, Herlev Kommune
 • Karsten Lomholt, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Søren B. Heisel, Gentofte Kommune
 • Jesper Holm, 3F  (arbejdstagersiden)
 • Jesper Tranberg-Hansen, LO (arbejdstagersiden)
 • Søren Slotsaa, DI  (arbejdsgiversiden)
 • Jørgen Spange, Tømrer- og snedkerfirmaet Jørgen Spange A/S, (arbejdsgiversiden)
 • René van Laer, Knord, (medlem udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser)
 • Maria Bundgaard Bjørn, VUC Lyngby,
  (medarbejderrepræsentant med stemmeret)
 • Tina Danum, Ballerup Herlev Produktionshøjskole
  (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)

REKTOR FOR FGU NORD

Tina Jensen er rektor for FGU NORD E-mail: tina@fgunord.dk – Mobil 28 78 08 70

Tina tiltrådte som rektor 15. 1. 2019 og har tidligere været forstander på Ballerup Herlev Produktionshøjskole.

Se stillingsopslag her (ansøgningsfrist 3. december 2018)

Vores hjemmeside er under opbygning