fgu_nord_logo_rentegnet_500px

VELKOMMEN TIL FGU NORD

FGU Nord – FGU-institutionen i Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

 

Velkommen til FGU Nord

1. august står vi parat på begge vores adresser i Gladsaxe og Ballerup, til at tage imod nye elever, der gerne vil starte på en af vores linjer på:

Den nye forberedende grunduddannelse – FGU.

Hvis du gerne vil starte på FGU Nord og har fået en målgruppevurdering fra din UU vejleder eller fra den kommunale unge indsats, skal du møde op:

Torsdag den 1. august 2019, Kl. 10-12

På den af vores skoler, du gerne vil gå på:

 • Gladsaxevej 315, 2860 Søborg
 • Lautrupvej 6A, 2650 Ballerup
Program den 1. august:

Tjek ind – så vi er sikre på at have de rigtige oplysninger om dig.

Velkomst – mød de andre elever og lærere, som du skal være sammen med under din uddannelse Hør om – strukturen på uddannelsen, samt får svar på spørgsmål samt får en opgave med hjem der skal løses inde første skoledag.

Første skoledag er derefter den 12.1.2019

FGU NORD – FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE I GLADSAXE OG BALLERUP

FGU er en ny uddannelse, som forventes oprettet med start august 2019.

FGU vil blive målrettet unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen forventes at få 3 spor:

 • agu – almen grunduddannelse
 • pgu – produktionsgrunduddannelse
 • egu – erhvervsgrunduddannelse

Med FGU sammenlægges en række eksisterende tilbud for unge under 25 år. Det gælder produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

De første elever, fra Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner, forventes at starte i de nye FGU Nord-skoler i Gladsaxe eller Ballerup i august 2019.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside:
Reform af det forberedende område

 

Malerlinjen fra BHP er i fuld gang med at istandsætte de bygninger i Gladsaxe, som fra 1.8. skal rumme den ene af de to FGU Nord skoler

INTRO TIL FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

FGU-SKOLER I GLADSAXE OG BALLERUP

Bestyrelsesmedlemmerne i bestyrelsen for FGU Nord – FGU-institutionen i Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner:

 • Kristine Henriksen, Gladsaxe Kommune 
 • Jesper Würtzen, Ballerup Kommune
 • Gert Biilmann, Herlev Kommune
 • Karsten Lomholt, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Søren B. Heisel, Gentofte Kommune
 • Jesper Holm, 3F  (arbejdstagersiden)
 • Jesper Tranberg-Hansen, LO (arbejdstagersiden)
 • Søren Slotsaa, DI  (arbejdsgiversiden)
 • Jørgen Spange, Tømrer- og snedkerfirmaet Jørgen Spange A/S, (arbejdsgiversiden)
 • René van Laer, Knord, (medlem udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser)
 • Maria Bundgaard Bjørn, VUC Lyngby,
  (medarbejderrepræsentant med stemmeret)
 • Tina Danum, Ballerup Herlev Produktionshøjskole
  (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)

REKTOR FOR FGU NORD

Tina Jensen er rektor for FGUNord, og har kontor i FGU-sekretariatet på Gladsaxe Rådhus.

E-mail: tina@fgunord.dk – Mobil 28 78 08 70

Tina tiltrådte som rektor 15. 1. 2019 og har tidligere været forstander på Ballerup Herlev Produktionshøjskole.

Se stillingsopslag her (ansøgningsfrist 3. december 2018)

DETTE ER ET MIDLERTIDIGT WEBSITE
lavet af Medieskolen Lyngby