FGU NORD – Forberedende Grunduddannelse i Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner – FGU NORD har skoler i Gladsaxe og Ballerup

FGU NORD GENÅBNER MANDAG DEN 18.5.20

Opdateret 15.5.2020.

VIGTIG INFO TIL ELEVERNE

VI GLÆDER OS MEGET TIL AT SE JER IGEN!

FGU Nord er klar til fase 2 af genåbningen af begge skoler fra på mandag den 18/5-20.
MEN som elev må du IKKE møde op, UDEN en aftale med din lærere eller vejleder.

I skal IKKE alle møde på mandag, men løbende hen over ugen.

 • Du vil starte med instruktion i håndvask, afspritning og generel hygiejne når du møder op på skolen første gang.
 • Derud over præsenteres du for de nye retningslinjer der er på skolen:
  Skolerne er inddelt i. zoner, der er separate indgange og toiletforhold, hvor rengøringen også er vigtig.
  DU skal deltage i dette arbejde.
 • Vi har planlagt forskudte moduler formiddag og eftermiddag for alle spor, det vil sige at man møder på forskellige tider og har fri på forskellige tider.
 • Kantinerne er LUKKET for elever.
  Du skal have din egen drikkedunk og kaffe eller The med navn på med i skole og den første dag skal du selv sørge for mad.
  Der vil blive arrangeret afhentning af mad på bestemte tider, men det styrer din lærer.
 • Du skal overholde pause områder og tidspunkter.
 • DU MÅ KUN OPHOLDE DIG SAMMEN MED DIT EGET HOLD/VÆRKSTED OG KUN PÅ JERES OMRÅDE.
 • Hvis du føler dig syg, må du IKKE komme i skole, men skal ringe til din lærer og kontakte din læge med det samme.

 Vi glæder os meget til at se jer igen, men vi skal passe på at vi ikke bliver syge, derfor skal vi overholde alle regler.

Mange hilsner fra alle os på FGU Nord

PS. Det er vigtigt også at læs afsnittet “generel info om genåbningen” herunder

KLIK HER OG LÆS HELE OPSLAGET OM GENÅBNINGEN

GENEREL INFO OM GENÅBNINGEN

FGU Nord er klar til fase 2 af genåbningen af begge skoler fra på mandag den 18/5-20 og derfor herved information til jer omkring vores plan.

Alle elever modtages med instruktion i håndvask, afspritning og generel hygiejne.

Vi har planlagt forskudte moduler formiddag og eftermiddag for alle spor.

Dette for at fordele frem møde – og afgangstider af elever, samt forskudte pauser.

Vi følger retningslinjerne fra BUVM og Sundhedsstyrelsen og har indrettet begge skoler i zoner, samt sørget for diverse procedure for afstand på 1 meter, toiletforhold, håndvask, rengøring,

afspritning, inddeling af skolerne i zoner med separate indgange, toiletforhold mv.

Der er pt. ansat ekstra hjælp til rengøring på begge matrikler og eleverne skal af pædagogiske årsager også deltage i rengøringen for at understrege alvoren af smittefaren.

Begge kantiner vil være lukket for andre elever, end dem der går på Gastronomi.

Udfordringen med et gratis måltid, løser vi med måltidskasser/poser i første omgang – og stiler mod bestilling af sandwich mm. og udlevering ved bestemte steder, i skemalagte tidsrum.

Hele personalet har haft dialog med nærmeste leder i denne uge og deltaget i fælles informeret på afdelingsmøder omkring retningslinjerne, som de også modtager på skrift.

Vejledningen vil ligeledes åbne, og vi vil modtage kommende elever enkeltvis, i det omfang vores hygiejne retningslinjer kan overholdes.  Vores vejledere kan kontaktes direkte om sådanne aftaler. Rundvisninger er aflyst, men vi arbejder på en virtuel erstatning.
Vejlederne på begge adresser vil fortsætte samarbejdet med vejlederne i KUI, om de elever vi er bekymrede for og brug for ekstra støtte til at genoptage deres skolegang.

Hvis vi regner gennemsnittet ud pr. skole med planlagte aktiviteter uden for skolen og fortsat onlineundervisning, så er vi under 150 til stede dagligt, der er fordel på 2 mødetider, dvs. max 76 tilstede samtidig, som er fordelt på mindst 6 forskellige zoner.

Disse tal er ved en fremmødeprocent på 100% 

Tallene er heller ikke fraregnet dem der bliver hjemme på grund af øget risiko eller angst for at møde.

Det er vigtigt at især elever også læser “Vigtig info til eleverne” højere oppe på siden

KLIK OG LÆS HELE "GENEREL INFO OM GENÅBNINGEN"

FGU NORD ER MIDLERTIDIGT LUKKET PGA REGERINGENS TILTAG FOR AT BEGRÆNSE CORONA-VIRUS

Opdateret 11.5.2020 kl. 08.00:

GENÅBNING AF FGU NORD

Ovenpå Regeringens udspil med genåbningen af Danmark fase 2, starter FGU Nord en gradvis genåbning fra mandag den 18. maj 2020

Der vil i den kommende uge blive arbejdet på en detaljeret plan, som vil beskrive hvordan genåbningen vil foregå.

En gradvis genåbning vil betyde at elever og ansatte vil være tilstede på skolerne på skift, både i forhold til dage og tidsrum, samt indeholde eksterne aktiviteter og en fortsat online undervisning.

Elever, ansatte og samarbejdspartner vil løbende blive informeret.

Der vil blive taget kontakt til den enkelte elev, med hensyn til besked omkring fremmøde på skolen.

Undervisning i uge frem til den 15. maj 2020 vil foregå som online undervisning.


Alle prøver er aflyst på denne side af sommerferien – og der gives standpunktskarakterer i stedet for.

REVIDERET ÅRSKALENDER
PGA. Corona har vi måtte ændre en del i vores kalender – se den nyeste kalender her: “internt” under “diverse”

HJEMMEOPGAVER
Alle elever bliver løbende kontaktet af deres lærer i forhold til hjemmeopgaver og en del af disse opgaver kan findes under “Internt“.

Elever der ikke har computer hjemme, kan låne en computer med hjem, ved henvendelse til Selene 61 30 38 24. 

SKOLEN KAN KONTAKTES PÅ TELEFON
 Skolens telefon er åben, og skoleledere, teamkoordinatore og rektor er at træffe telefonisk.
 

INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL ELEVER UNDER 18 ÅR
Hvis man som forældre, har spørgsmål eller tvivl, er man velkommen til at kontakte:

FGU NORD / GLADSAXE
Skoleleder Michael Jensen ift. Gladsaxe afdeling på tlf. 25107340
FGU NORD / BALLERUP
Skoleleder Charlotte Hyldgaard ift. Ballerup afdeling på tlf. 25107310

 
ELEVER DER ER/SKULLE I PRAKTIK SKAL AFLYSE
 
De elever som er i praktik skal huske at ringe og informere praktikstedet om at de ikke kommer.
 
ALLE ELEVER KONTAKTES AF DERES LÆRER
 

Alle elever vil blive kontaktet af deres lærer og vil kunne forvente alternativ undervisning (opgaver der kan/skal løses hjemme).

VIGTIGT

* Bemærk at datoen for hvornår skolen åbner op igen, og andet i forbindelse med denne krise, kan ændre sig.
Derfor er det vigtigt at du holder dig løbende opdateret her på www.fgunord.dk

 
KLIK HER OG LÆS HELE OPSLAGET OM CORONA

VIL DU GERNE GÅ PÅ FGU NORD?

Klik her og læs mere om OPTAGELSE og RUNDVISNING

 
Får jeg skoleydelse mens FGU NORD er lukket pga. Corona-virus?

Svar: Ja alle FGU-elever får deres skoleydelse i denne periode.

Hvornår forventes FGU NORD at starter op efter denne krisesituation?

Svar: Vi forventer tidligst at starte op igen mandag den 18.5. – men dette kan ændre sig, og derfor er det vigtigt at du holder øje på hjemmesiden eller kontakter din lærer.

Gennemfører FGU Nord nødundervisning?

Ja, i overensstemmelse med reglerne gennemfører FGU Nord nødundervisning for enkelte udvalgte elever. Institutionslederen kan træffe beslutning om at gennemføre nødundervisning for enkelte unge med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Beslutningen træffes efter aftale mellem ledelse, vejleder og undervisere.

FGU Nord har udarbejdet retningslinjer for nødundervisning:
Se retningslinjerne her

Se evt video fra Statsminister Mette Frederiksen her på Politiken

Velkommen til FGU Nord

FGU NORD er én ud af 27 statsfinansierede selvejende institutioner i Danmark, der per 1. august 2019 erstattede en række forberedende tilbud til unge under 25 år, der hverken er i job eller uddannelse.

FGU NORD dækker kommunerne Gladsaxe, Ballerup Herlev, Lyngby-Taarbæk og Gentofte. og driver to skoler i Gladsaxe og Ballerup. Vores kompetencegivende uddannelse bygger på praksis, produktion og praktik og består af tre spor;

Vi udbyder ud over AGU fagene også en lang række PGU-tilbud under de faglige temaer fordelt på begge matrikler. Alle aktiviteter på FGU NORD bygger på de didaktiske principper for FGU.

FGU NORD er en institution, hvor fokus er på de unges udvikling gennem relationer og fællesskab, skabt i det ungemiljø de færdes i på skolerne. Derfor vægtes fælles aktiviteter omkring dannelse, motion, sundhed og kultur meget højt.

Af aktiviteter kan nævnes Fredagscafe, fredagsaktiviteter, såsom motion, lektiecafe og andre fællesaktiviteter, fredagsmorgenskolemøde med morgensang med efterfølgende fælles rengøring af fællesarealerne, relevante foredrag og oplæg, skolefester, samt aktiviteter på tværs af skolerne fx Good Sound festivalen, som er en musikfestival for hele landets PGU-værksteder.

Skolernes elevråd har stor indflydelse på aktiviteter.

FGU NORD har fokus på at de unge finder deres vej frem i erhvervslivet, ved at blive tændt på et fag. Dette gør vi gennem obligatoriske praktikuger to gange om året, en årlig erhvervsuge med virksomhedsbesøg og en årlig studieaften med erhvervsspeeddating med stor deltagelse fra det virkelige erhvervsliv. Dette gælder for elever på alle tre spor. Derud over har vi løbende kontakt til det omliggende erhvervsliv og autentiske produktioner med eksterne kunder på vores PGU-tilbud.

Kombinationsforløb med ungdomsuddannelser er ligeledes en del af udbuddet.

FGU NORD rummer ca. 450 årselever og 80 medarbejdere fordelt på de to skoler.

Læs FGU NORDs brochure her

FGU Nord brochure (pdf)

 

SLETTET TEKST SKJULT
 
 
 

Velkommen til FGU Nord

FGU Nord er nu klar med den nye forberedende grunduddannelse – FGU, som dækker kommunerne Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte  – på vores to adresser i Gladsaxe og Ballerup.

VIL DU GERNE OPTAGES PÅ FGU?

Bemærk: efter 1.1.2020 er dagene for rundvisningerne ændret til ….
Rundvisning i Gladsaxe hver onsdag kl. 9.15
Rundvisning i Ballerup hver torsdag kl. 9.15

Hvis du gerne vil optages på FGU NORD skal du kontakte vores vejledning.
Læs mere om optagelse og rundvisning her

Eleverne fra PGU værkstedet Bygningsmaler har gjort et kæmpe stort arbejde med at male overalt på den nye skole i Gladsaxe.

INTRO TIL FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

Kontakt
FGU NORD Gladsaxe

Gladsaxevej 315,
2860 Søborg

Telefon: 25 10 73 00
E-mail: info@fgunord.dk
Web:   www.fgunord.dk

Kontakt
FGU NORD Ballerup

Lautrupvej 6A,
2750 Ballerup

Telefon: 25 10 73 00
E-mail: info@fgunord.dk
Web:   www.fgunord.dk

SKJULT

FGU-SKOLER I GLADSAXE OG BALLERUP

Bestyrelsesmedlemmerne i bestyrelsen for FGU NORD – FGU-institutionen i Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner:

 • Formand Kristine Henriksen, Gladsaxe Kommune
 • Næstformand Søren Slotsaa, DI
 • Jesper Würtzen, Ballerup Kommune
 • Gert Biilmann, Herlev Kommune
 • Karsten Lomholt, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Søren B. Heisel, Gentofte Kommune
 • Jesper Tranberg-Hansen, LO
 • Carsten Enevoldsen, 3F
 • René van Laer, UNord,
 • Carsten Lauridsen, Dansk Byggeri
 • Tine Maria Koefoed, (medarbejderrepræsentant FGU Nord)
 • Tina Danum, (medarbejderrepræsentant FGU Nord)
 • Mads Olesen, (Elevrepræsentant Ballerup, FGU Nord)

 

Vores hjemmeside er under opbygning