FGU NORD – Forberedende Grunduddannelse i Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner – FGU NORD har skoler i Gladsaxe og Ballerup

VIGTIGT: ALLE BESØGENDE, ANSATTE OG ELEVER SKAL KUNNE FREMVISE GYLDIGT CORONAPAS FOR AT MØDE FYSISK OP PÅ FGU NORD

EGU- Erhvervsgrunduddannelsen

Det essentielle  for en EGU er en praktikaftale i en virksomhed. Man kan komme i EGU i mange forskellige virksomheder. Sporet henvender sig primært til dig, som ønsker job og eventuelt at fortsætte i en erhvervsuddannelse. Du får også undervisning i dansk, matematik og valgfag på en praktisk måde samt mulighed for at tage forskellige kursusforløb.

Du er i praktik i en virksomhed i 2/3 af tiden og har teoriundervisning på skolen 1/3 af tiden.

Når EGU-sporet er afsluttet på højeste niveau (niveau 3), giver det dimittend-rettigheder i A-kassen,
hvilket betyder at personen kan få dagpenge fra A-kassen, hvis ikke han/hun har arbejde efter afslutning af EGU.

De to andre spor AGU og PGU giver derimod ikke dimittend-rettigheder.

Spørg din A-kasse for at få mere at vide.

Læs FGU NORDs brochure her

FGU Nord brochure (pdf)