EGU- Erhvervsgrunduddannelsen

Det essentielle  for en EGU er en praktikaftale i en virksomhed. Man kan komme i EGU i mange forskellige virksomheder. Sporet henvender sig primært til dig, som ønsker job og eventuelt at fortsætte i en erhvervsuddannelse. Du får også undervisning i dansk, matematik og valgfag på en praktisk måde samt mulighed for at tage forskellige kursusforløb.

Du er i praktik i en virksomhed i 2/3 af tiden og har teoriundervisning på skolen 1/3 af tiden.