FGU NORD – Forberedende Grunduddannelse i Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner – FGU NORD har skoler i Gladsaxe og Ballerup

VIGTIGT: ALLE BESØGENDE, ANSATTE OG ELEVER SKAL KUNNE FREMVISE GYLDIGT CORONAPAS FOR AT MØDE FYSISK OP PÅ FGU NORD

OM FGU NORD

FGU NORD blev etableret i september 2018 og er et nyt uddannelsestilbud for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller fast beskæftigelse.

Uddannelsen tilbyder en bred vifte af uddannelsesmuligheder, som er tilpasset de unges behov og interesser. FGU NORD udbyder de 3 spor i FGU og en lang række faglige temaer og almene fag på begge skoler.

FGU NORD rummer ca. 500 årselever og 95 medarbejdere fordelt på de to skoler.

Bestyrelsen for FGU NORD

 • Formand Kristine Henriksen, udpeget af Gladsaxe Kommune
 • Næstformand Søren Slotsaa, udpeget af DI
 • Anja Holtze, udpeget af Ballerup Kommune
 • Ibrahim Benli, udpeget af Herlev Kommune
 • Magnus von Dreiager, udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Søren B. Heisel, udpeget af Gentofte Kommune
 • Mikkel Andersen, udpeget af FH
 • Carsten Enevoldsen, udpeget af 3F
 • Carsten Lauridsen, udpeget afDansk Byggeri
 • Morten Emborg, udpeget af TEC
 • Andreas Birnbaum Boel Danielsen, udpeget af medarbejderne på FGU NORD
 • Rebekka Abildtrup Hansen,udpeget af medarbejderne på FGU NORD (uden stemmeret)
 • Nina Refsgaard Lilienvald, tilforordnet udpeget af elevrådet på FGU NORD (uden stemmeret)

Referater fra bestyrelsesmøder

 

Kvalitetssikring

 

Trivselsmåling

 

Undervisningsmiljø undersøgelse

 

Skærmanbefalinger
– Mobiltelefoner på FGU NORD

 

Røgfri skole

 

Alkoholkultur

 

Fraværsprocedure

 

Årsrapport for FGU NORD

Revisionsprotokollat 2023 SI
FGU Nord Årsrapport 2023 SI FGU Nord

 

Indkøbspolitik

 
 

Klagevejledning

Her kan du hente FGU NORDs klagevejledning

Samarbejdspartnere

Samarbejde med KUI

På FGU Nord værdsætter vi vores samarbejde med meget og vi har derfor i fællesskab skabt en samarbejdsprocedure.

Derud over afholder vi nu fælles ledermøder hver 2. måned med efterfølgende stormøde, hvor alle vejledere, sagsbehandler og andre interessenter deltager.

I det først 1 ½ år afholdte vi disse møder en gang om måneden.

Procedure for samarbejde med KUI

Andre tilbud kan tilkøbes

Andre tilbud der kan tilkøbes på FGU Nord

FGU NORD prisliste 2024

Øvrige samarbejdspartnere

Læs mere om vores øvrige samarbejdspartnere her

KONTROLRAPPORT / SMILEY ORDNINGEN

Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter for Gastronomi i Gladsaxe

Pædagogisk udgangspunkt og praksis

Uddannelsesspor, almene fag og faglige temaer mm.

FGU NORDs aktuelle uddannelser, uddannelsernes mål, fagudbud og læseplaner m.v.

Beskrivelser af de tre uddannelsesspor:

Tekst på vej

FGU NORDs faglige temaer, værksteder og oplysninger om relevante fagbilag

Tekst på vej

FGU NORDs almene fag og oplysninger om relevante læreplaner, herunder niveauerne for fagene.

Tekst på vej

Prøveformer, prøvereglement mm.

Prøver og andre bedømmelser der indgår i uddannelserne på FGU NORD (AGU, PGU & EGU).

Prøvereglement FGU NORD 2023

FGU NORDs whistleblowerordning

FGU NORD har oprettet en whistleblowerordning i samarbejde med advokatfirmaet Damkjær Lauritzen og platformsleverandør EQS Group A/S. Damkjær Lauritzen vil som ekstern administrator af ordningen modtage alle indberetninger og foretage en indledende vurdering af, om indberetningen falder indenfor ordningens formål.

Læs venligst mere her: Whistlesblowerordning FGU NORD 2021 (PDF)

Du kan tilgå whistleblowerpolitikken via  fgunord.integrityline.com , hvor du også kan læse nærmere om, hvad der kan indberettes, og hvordan dine oplysninger bliver behandlet.

Du indberetter ved at gå ind på portalen via dette link fgunord.integrityline.com og derefter følge instrukserne på siden.

Den årlige whistleblower indberetninger – FGU NORD_2022

PRIVATLIVSPOLITIK – Whistleblowerordning (pdf)

Evaluering

Institutionen skal sikre, at gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af institutionens undervisning er offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Tekst på vej

Yderligere offentliggørelse

Uddannelsesinstitutionen skal offentliggøre al anden information, som er væsentlig for belysning af kvaliteten af institutionens undervisning.

Tekst på vej

Nøgletal for elever på FGU NORD

Nøgletal om elever på FGU NORD vedrørende fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens/frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse, overgangsfrekvens til beskæftigelse samt trivsel og fravær kan ses på: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/202.aspx


Manglende sociale klausuler ved udbud

I de tilfælde, hvor en FGU-institution ikke har anvendt en klausul om uddannelses- og praktikaftaler ved udbud og kontraktindgåelse, skal institutionen begrunde denne manglende anvendelse af den sociale klausul på sin hjemmeside.

Tekst på vej

Afspil video