PGU – Produktionsgrunduddannelsen

Omdrejningspunktet for PGU er værkstedsundervisning, hvor du lærer ved at deltage i arbejdet på den linje, du vælger. De ……….. Sporet henvender sig primært til dig, som lærer bedst ved at gøre tingene i praksis, og som senere ønsker en erhvervsuddannelse eller et job. Du får også undervisning i dansk, matematik og valgfag på en praktisk måde.

 

2/3 af tiden er produktion og 1/3 er teori

Gladsaxe:

Gatronomi

Bygningsmaler

Ejendomsservice, gartner og lager

Sundhed & Omsorg

Sundhed & Velvære

Grafisk

Foto/film

REdesign

 

Ballerup:

Gastronomi

Ejendomsservice, gartner og lager

Træ & Håndværk

Auto, Cykel & Metal

Musik & Producer/Film & Tv

Foto & Grafisk – SoMe  

Design & Handel ?

Sundhed & Ernæring