FGU NORD – Forberedende Grunduddannelse i Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner – FGU NORD har skoler i Gladsaxe og Ballerup

VIGTIGT: ALLE BESØGENDE, ANSATTE OG ELEVER SKAL KUNNE FREMVISE GYLDIGT CORONAPAS FOR AT MØDE FYSISK OP PÅ FGU NORD

HER FINDER DU SENESTE NYT OM SITUATIONEN VEDR. COVID-19 PÅ FGU NORD

Til alle elever og ansatte som testes på skolen

Nu er der lanceret en kviktest app. Den skal bruges til at lette vores selvtest-procedure. Det betyder at hver enkelt person (elev og medarbejder) der ønsker at gøre brug af skolens tilbud om selvtest (selv podning) skal installere det på egen telefon og oprette sig som bruger (med nemID). Vejledning til dette er vist i vedhæftede guide pkt. 1-16.

Når man skal gennemføre en test, så følger man pkt. 17-22, dvs. den enkelte scanner selv QR koden på papkortet som udleveres sammen med testkittet. Så er man registreret med navn,cpr,tlf og testnr. og får bekræftelses-SMS, dvs. denne opgave skal Laura ikke løse. Selv testen og Laura og Torbens registrering af resultatet fortsætter som hidtil.

Vi forventer at gå i gang med denne opgraderede procedure i næste uge, så derfor bedes I instruere eleverne om at de skal installere app-en.

Her er 3 dokumenter om app’en – og brugen af denne:

//Opdateret 7.5.2021

50/50% fremmøde til og med 28. maj

FGU Nord fortsætter med 50/50 % genåbning til og med uge 21, hvilket betyder at alle hold og værksteder fortsætter med at møde ind på skolen i hhv. lige og ulige uger, foreløbig til og med fredag den 28. maj.

//Opdateret 5.5.2021

GENÅBNET MED 50% FREMMØDE


FGU NORD er genåbnet med 50% tilstedeværelse, dvs. at eleverne er fysisk på skolen hver anden uge.

Dette fortsætter vi med indtil videre (indtil yderligere genåbning er mulig, som følge af politiske aftaler og smittetryk).

Alle der kommer på skolen skal kunne fremvise en negativ test der er max 72 timer gammel. Elever testes på skolen de uger de møder fysisk frem.

//Opdateret 19.4.2021

CORONA-SELVTEST PÅ FGU NORD

Når vi fra mandag den 19.4. kun må være på skolen med en negativ test der er maksimalt 72 timer gammel, vil der både i Gladsaxe og i Ballerup være mulighed for at blive testet ved selvtest / selvpodning.

Sådan kommer selvtestningen til at forløbe:

 • Eleverne vil i grupper af 8-10 gå til test (teltet/kælder) efter skema lærerne har
 • Dette vil den for enkelte elev foregår 2 gange om ugen
 • Lærerne skal følges med deres egen hold til testning
 • Eleven registres med navn, cpr og mobil nummer. Husk det gule sundhedskort
 • Eleven instrueres i hvordan man poder sig selv.
 • Denne procedure tager 20-30 min
 • Efter podning går eleverne tilbage til deres værksteder/hold
 • Svar på testen kommer i løbet af 60 min på elevens mobil
 • Hvis testen er positiv kontakter supervisor elevens lærer der sender eleven til test-teltet/kælderen. 
 • Ved positiv test kontakter eleven/supervisor smitteopsporing, får tid til PCR test og eleverne tager til denne test og går i selvisolation
 • Når eleven får svar på PCR testen kontakter eleven deres lærer.

Er der spørgsmål skal du kontakte din lærer eller ledelsen.

I forhold til spørgsmål om selve selvpodningen kan disse stilles til de to selvpode-supervisorer, Laura og Torben.

VIGTIGT BREV FRA LEDELSEN OMKRING DELVIS TILBAGEVENDEN PÅ FGU NORD

 
Herunder finder du et vigtigt brev fra ledelsen, som bla.a omhandler nyt om den delvise tilbagevenden, krav om fremvisning af negativ Coronatest, mulighed for selv-podning m.m.

Generelt brev til lærere og elever

Brev til eleverne i Gladsaxe

Brev til eleverne i Ballerup

//14.4.21

Corona selvtest på FGU NORD

Torben Toft er ansat som selvpode-supervisor i Ballerup

Corona selvtest på FGU NORD

Laura Grummesgaard er ansat som selvpode-supervisor i Gladsaxe

VIDEO:
SÅDAN FOREGÅR SELV-PODNING

NYT OM GENÅBNINGSSITUATIONEN

Opdateret 24.3.2021

På FGU Nord vil ugerne 12, 14 og 15 være som nu, med virtuel undervisning, samt de individuelle aftaler der ligger med skolelederen for de enkelte elever og hold/værksteder.

Mandag den 19. april i uge 16 vil vi begynde med at 50% af eleverne møder op en uge ad gangen. Dette vil foregå i hele hold/værksteder, en uge fysisk på skolen og en uge med online undervisning.

De enkelte værksteder/hold vil får nærmere information

VIGTIGT ANG. KRAV OM CORONATEST

Til og med 16. april skal elever ved fysisk fremmøde på FGU NORD kunne vise en negativ / ikke påvist test for Corona, der er maximalt 72 timer gammel.

Fra mandag den 19. april vil alle elever skulle tage en selv-test 2 gange om ugen, på FGU NORD, under supervision af vores supervisor.

Alle som færdes på FGU Nord skal kunne fremvise en negativ test der er max 72 timer gammel – dette gælder også eksterne.

Hvis der skulle forekomme tvivl eller spørgsmål til dette, er man velkommen til at rette henvendelse til:

Gladsaxe: skoleleder Michael jensen, tlf. 25107340 e-mail:

Ballerup: skoleleder Charlotte Hyldgaard, tlf. 25107310 e-mail:

VI INDSKRIVER STADIG ELEVER

Vi indskriver dog forsat nye elever ind, som vi vil sørge for at der bliver taget rigtig godt imod, trods Corona restriktionerne.

Kontakt skolens vejledere for indmelding.

Pas på jer

BREV FRA BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTEREN OG SOCIAL- OG ÆLDREMINISTEREN TIL ELEVER FGU

3. marts 2021: Brev fra børne- og undervisningsministeren og social- og ældreministeren til elever på FGU.

Læs brevet her

Corona plakat - gratis download

HUSK MUNDBIND – PLAKATER KAN DOWNLOADES GRATIS HER

Eleverne på Grafisk Design & Webdesign på FGU NORD i Gladsaxe har designet en række alternative “Husk mundbind”-plakater.

Se plakaterne og download dem her

MUNDBIND/VISIR PÅ FGU NORD

Pr. 29/10-20 gælder følgende regler omkring mundbind/visir:

 • Alle skal bære mundbund/visir når man bevæger sig rundt – dvs. både elever og personale, og det gælder både indendørs og udendørs.
 • Når man er i undervisningslokalet, behøver man ikke have mundbind/visir på.
 • Det samme gælder hvis man opholder sig i klassens eget område, hvor der ikke er andre (husk god afstand og max 10 elever ad gangen).

PAS GODT PÅ HINANDEN I DENNE TID!

Læs FGU NORDs brochure her

FGU Nord brochure (pdf)

GENEREL INFO OM GENÅBNINGEN

FGU Nord er genåbnet som en del af fase 2 i genåbningen af Danmark fra fra på mandag den 18/5-20.

Alle elever er instrueret i håndvask, afspritning og generel hygiejne.

Vi har forskudte moduler formiddag og eftermiddag for alle spor.

Dette for at fordele fremmøde – og afgangstider af elever, samt forskudte pauser.

Vi følger retningslinjerne fra BUVM og Sundhedsstyrelsen og har indrettet begge skoler i zoner, samt sørget for diverse procedure for afstand på 1 meter, toiletforhold, håndvask, rengøring, afspritning, inddeling af skolerne i zoner med separate indgange, toiletforhold mv.

Der er pt. ansat ekstra hjælp til rengøring på begge matrikler og eleverne skal af pædagogiske årsager også deltage i rengøringen for at understrege alvoren af smittefaren.

Begge kantiner er lukkede for andre elever, end dem der går på Gastronomi.

Udfordringen med morgenmad, løser vi med måltidskasser/poser– og der er etableret mulighed for bestilling af frokost. Udlevering foregår bestemte steder, i skemalagte tidsrum.

Hele personalet har følger jævnligt op på sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Vejledningen er åben, og vi vil modtage kommende elever enkeltvis, i det omfang vores hygiejne retningslinjer kan overholdes. Vores vejledere kan kontaktes direkte om sådanne aftaler. Der gennemføres ikke fysiske åbnet hus arrangementer og rundvisninger. Men vi gennemfører informationsmøder med virtuel rundvisning.

Vejlederne på begge adresser vil fortsætte samarbejdet med vejlederne i KUI, om de elever vi er bekymrede for og brug for ekstra støtte til at genoptage deres skolegang.

Hvis vi regner gennemsnittet ud pr. skole med planlagte aktiviteter uden for skolen og fortsat delvis onlineundervisning, så er vi under 150 til stede dagligt, der er fordelt på 2 mødetider, dvs. max 76 tilstede samtidig, som er fordelt på mindst 6 forskellige zoner.

Disse tal er ved en fremmødeprocent på 100% 

Tallene er heller ikke fraregnet dem der bliver hjemme på grund af øget risiko eller angst for at møde.

KLIK OG LÆS HELE "GENEREL INFO OM GENÅBNINGEN"

Hvis man som elev på FGU Nord vælger at tage til et af de lande, hvor rejser frarådes, skal man efter hjemrejse i 14. dages karantæne. Dette skal foregå indenfor de 3 uger skolen er lukket. Hvis dette ikke overholdes, afvises man på skolen, sendes hjem på karantæne og registreres som ulovligt fraværende.

Der udbetales ingen skoleydelse i karantænetiden.

PT. er der åbent for rejse til Tyskland, Island og Norge.
(bemærk: Denne liste vil til enhver tid følge udenrigsministeriets liste – også selvom den ikke skulle være helt opdateret her på hjemmesiden)

 
Får jeg skoleydelse mens FGU NORD er lukket pga. Corona-virus?

Svar: Ja alle FGU-elever får deres skoleydelse i denne periode.

Hvornår forventes FGU NORD at starter op efter denne krisesituation?

Svar: Vi forventer tidligst at starte op igen mandag den 18.5. – men dette kan ændre sig, og derfor er det vigtigt at du holder øje på hjemmesiden eller kontakter din lærer.

Gennemfører FGU Nord nødundervisning?

Ja, i overensstemmelse med reglerne gennemfører FGU Nord nødundervisning for enkelte udvalgte elever. Institutionslederen kan træffe beslutning om at gennemføre nødundervisning for enkelte unge med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Beslutningen træffes efter aftale mellem ledelse, vejleder og undervisere.

FGU Nord har udarbejdet retningslinjer for nødundervisning:
Se retningslinjerne her

Se evt video fra Statsminister Mette Frederiksen her på Politiken

Når der har været mistanke om Corona-smitte på FGU NORD og dette har medført Virtuel Nødundervisning skal dette indberettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og samtidig offentliggøres på skolen hjemmeside.

08.12.2020

Virtuel nødundervisning fra 7.12 2020 – 11.12.11.2020

Link til indberetning

04.12.2020

Virtuel nødundervisning fra 3.12 2020 – 9.12.11.2020

Link til indberetning

Virtuel nødundervisning fra 3.12 2020 – 9.12.11.2020

Link til indberetning

1.12.2020

Virtuel nødundervisning fra 1.12 2020 – 7.12.2020

Link til indberetning

25.11.2020

Virtuel nødundervisning fra  25.11 2020  – 27.11.2020

Link til indberetning

5.11.2020

Virtuel nødundervisning fra 04-11-20 til 10-11-20

Link til indberetning

5.11.2020

02-11-20 til 05-11-20

Link til indberetning

4.11.2020

Virtuel nødundervisning fra 2.11. 20 til 6.11.20

Link til indberetning

2.11.2020

Virtuel nødundervisning fra 30.10.20 til  3.11.20

Link til indberetning

28.10.2020

Virtuel nødundervisning fra 22-10-20 til 27-10-20

Link til indberetning

22.10.2020

Virtuel nødundervisning fra 21.10. 20 til 23.10. 20

Link til indberetning

30.9.2020

Virtuel nødundervisning fra 28.9. 20 til 30.9. 20

Link til indberetning

9.9.2020

Virtuel nødundervisning fra 9.8.20 til 11.9.20
Link til indberetning

5.9. 2020
Virtuel nødundervisning fra 31.8.20 til 4.9.20
Link til indberetning

Disse dokumenter er desuden sendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet