STU – Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

I Ballerup er der fortsat et tilbud om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsen.
Uddannelsens formål er at styrke den unge til et aktivt og indholdsrigt voksenliv, om muligt at kunne fortsætte med uddannelsesforløb i det ordinære uddannelsessystem og træde ind på arbejdsmarkedet og bidrage med sine kompetencer.
Læs mere

Læs vores brochure her

FGU Nord brochure (pdf)