FGU NORD – Forberedende Grunduddannelse i Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner – FGU NORD har skoler i Gladsaxe og Ballerup

VIGTIGT: ALLE BESØGENDE, ANSATTE OG ELEVER SKAL KUNNE FREMVISE GYLDIGT CORONAPAS FOR AT MØDE FYSISK OP PÅ FGU NORD

Klar, parat, FGU

Formål:

Formålet med tilbuddet er at udvikle den unge fagligt, personligt og socialt til opstart på FGU.
Vi ser alt for mange unge, som ikke er klar til en FGU, men der findes ikke rigtig andre tilbud til målgruppen. Forløbet udformes, således at det kan benyttes ud fra Serviceloven og LAB-loven.

Målgruppe:

Tilbuddet er for unge mellem 15 og 25 år uden en kompetencegivende uddannelse, som er i målgruppen mellem STU og FGU.
Det må være en forudsætning, at den unge indenfor en overskuelig tid kan gøres klar til FGU. Et forløb på Klar, Parat, FGU vil som udgangspunkt vare mellem 12 uger op til et år.

Målet med forløbet:

  • Give den unge viden om de forventninger og krav der indgår som elev på FGU, herunder mødestabilitet, fravær og rettigheder.
  • Give den unge viden om regler og normer på en ungdomsuddannelse.
  • Afklaring ift. den unges uddannelsesmuligheder på FGU, herunder afklaring af spor.
  • Undervisning i relevante fag, herunder introduktion til dansk, matematik samt fagspecifikke fag for FGU NORD.
  • Styrke den unges selvstændighed og ansvarlighed.
  • Styrke den unges samarbejdsevner og forståelse for hvad det vil sige at indgå i en klasse/hold, således at de unge gøre klar til at indgå i det inkluderende undervisningsmiljø på FGU.

Visitation:

Den unge kan med fordel have deltaget i et afklaringsforløb på FGU før opstart. Så vidt muligt skal der indhentes oplysninger om den unge, diverse udredninger mm. hvis disse forefindes. Formålet med deltagelsen er en opstart på FGU og ikke nødvendigvis FGU NORD. Dette skal afspejles i den unges uddannelsesplan.

Normering:

Normeringen vil i snit være 1 lærer til 10 elever.Der vil være tilknyttet en vejleder til FGU NORDs IDV-tilbud svarende til ½ vejlederstilling pr. 20 elever.

Økonomi:

Forløbet koster 3500 kr. pr. uge.Den unge modtager ikke skoleydelse, forsørgelse ligger hos bopæls- og betalingskommunen.

Undervisning:

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte unges kompetencer – dette gælder både fagligt, personligt og socialt. Der vil blive arbejdet med alment faglige fag såsom dansk og matematik. Al læring skal have et praksiselement i sig, så forståelsen fremmes hos den unge.Dette kan ske i samarbejde med nogle af FGU NORDs PGU-værksteder efter aftale med lærerne f.eks. projektdage o.lign. Derudover arbejdes der med dannelse til det samfund, der omgiver os kulturelt og som danskstatsborger – både på det personlige og sociale plan. Her inddragesdeltagelse i aktiviteter på FGU Nord, samt selvstændige ekskursioner og anden aktivitet. Uddannelses- og erhvervsafklaring af den unge vil desuden være en integreret del af undervisningen.

Fremmøde:

Fremmødet følges tæt og den unge kontaktes samme dag i tilfælde af udeblivelse. Der vil blive udarbejdet en fremmødeprocedure for tilbuddet.

Pædagogik:

Al arbejde med de unge er baseret på individuelle hensyn og planer.Fællesskabet, relationer og den anerkendende tilgang er grundstenen i al læring og udvikling i tilbuddet. Tilbuddet skal drage nytte af at ligge fysisk på FGU NORD, således at det store lærings- og elevmiljø kan bruges som træningsbane.

Progression:

Den unges progression følges tæt op ved ugentlige samtaler medkontaktpersonen, altså en større hyppighed end på FGU. Kontaktpersonen er gennemgående i hele forløbet og følger den unge fra opstart til slut. Al udvikling og progression omkring den unge nedskrives og følges tæt. Der afsendes status og progressionsmålinger efter bestilt aftale hos rekvirent, samt en opsummerende afsluttende rapport ved forløbets afslutning.

Opfølgning:

Opfølgning logges og fremsendes til rekvirenten efter aftaler. Ligeledes kan der være behov for opfølgende møder omkring den unges udvikling, så der løbende kan evalueres på, om tilbuddet forsat er det rigtige for den unge.

Download folder

Her kan du downloade vores folder om Klar, Parat, FGU

ANSATTE PÅ KLAR, PARAT, FGU

Klar, Parat,  FGU holder til på FGU NORD i Gladsaxe

Læs FGU NORDs brochure her

FGU Nord brochure (pdf)

STU - FGU Nord - Ballerup
STU - FGU Nord - Ballerup
STU - FGU Nord - Ballerup
STU - FGU Nord - Ballerup
STU - FGU Nord - Ballerup
STU - FGU NORD - BALLERUP