FGU NORD – Forberedende Grunduddannelse i Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner – FGU NORD har skoler i Gladsaxe og Ballerup

VIGTIGT: ALLE BESØGENDE, ANSATTE OG ELEVER SKAL KUNNE FREMVISE GYLDIGT CORONAPAS FOR AT MØDE FYSISK OP PÅ FGU NORD

Hvis man som elev på FGU Nord vælger at tage til et af de lande, hvor rejser frarådes, skal man efter hjemrejse i 14. dages karantæne. Dette skal foregå indenfor de 3 uger skolen er lukket. Hvis dette ikke overholdes, afvises man på skolen, sendes hjem på karantæne og registreres som ulovligt fraværende.

Der udbetales ingen skoleydelse i karantænetiden.

PT. er der åbent for rejse til Tyskland, Island og Norge.
(bemærk: Denne liste vil til enhver tid følge udenrigsministeriets liste – også selvom den ikke skulle være helt opdateret her på hjemmesiden)

 
Får jeg skoleydelse mens FGU NORD er lukket pga. Corona-virus?

Svar: Ja alle FGU-elever får deres skoleydelse i denne periode.

Hvornår forventes FGU NORD at starter op efter denne krisesituation?

Svar: Vi forventer tidligst at starte op igen mandag den 18.5. – men dette kan ændre sig, og derfor er det vigtigt at du holder øje på hjemmesiden eller kontakter din lærer.

Gennemfører FGU Nord nødundervisning?

Ja, i overensstemmelse med reglerne gennemfører FGU Nord nødundervisning for enkelte udvalgte elever. Institutionslederen kan træffe beslutning om at gennemføre nødundervisning for enkelte unge med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Beslutningen træffes efter aftale mellem ledelse, vejleder og undervisere.

FGU Nord har udarbejdet retningslinjer for nødundervisning:
Se retningslinjerne her

Se evt video fra Statsminister Mette Frederiksen her på Politiken

Når der har været mistanke om Corona-smitte på FGU NORD og dette har medført Virtuel Nødundervisning skal dette indberettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og samtidig offentliggøres på skolen hjemmeside.

30.9.2020

Virtuel nødundervisning fra 28.9. 20 til 30.9. 20

Link til indberetning

9.9.2020

Virtuel nødundervisning fra 9.8.20 til 11.9.20
Link til indberetning

5.9. 2020
Virtuel nødundervisning fra 31.8.20 til 4.9.20
Link til indberetning

Disse dokumenter er desuden sendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet